Sosyal Ağ

 

Günün Fotoğrafı

ETKİNLİK TAKVİMİ

Beni Haberdar Et!

Yazarlar

Alıntı Yazılar

Medeniyet TV

GENÇ HAREKET

Yeni Anket

Ziyafete Davet

Mustafa ÖZEL

17-06-2017

Ziyafete Davet
İbadetler, hayatımızda önemli bir yer tutar. Şartlarını taşıyanlar yükümlü oldukları ibadetleri ifa ederler. Bunları yerine getirirken çoğu zaman yaptığımızın farkında olmayız. Namaz bize neleri getirir? Haccın bize kazandırdığı maddi manevi özellikler, değerler nelerdir? Zekât içimizi, iç dünyamızı arıtır mı? Oruç bir ay boyunca bize ne katar? vb. sorular üzerinde düşünme gereği duymaz, düşünmeye vakit bulamayız. Oysa bunların her birinin bilinen ve bilinmeyen üzerinde düşünüldükçe her an artan hikmetleri, faydaları, anlamları vardır. Hikmet-i Teşrî-i İslâmî bu gibi meseleleri ele alır.
 
İbadetlerin anlamı, değeri, derinliği üzerinde duran eser sayısı oldukça azdır. Gazzâlî’nin İhyâ’sında, Şah Veliyyulah Dihlevî’nin Huccetullâhilbâliğa’sında bu manada bazı bilgilerle karşılaşmak mümkündür. İranlı sosyolog Dr. Ali Şeriati’nin yazmış olduğu Hac adlı eser belki de İslam düşünce ve kültür tarihinde bir ibadete felsefi ve fikri olarak yaklaşan ilk müstakil çalışmadır. Hac intibalarını anlatan hatırat kitaplarında bu bağlamda bazı değerlendirmeler bulmak mümkündür. Ancak Şeriati’ninki nevi şahsına münhasır bir eserdir.
 
Günümüzün en önemli İslam mütefekkir ve şairlerinden biri olan Sezai Karakoç’un Samanyolunda Ziyafet adlı eseri, oruç üzerine yazılmış oldukça değerli bir kitaptır. Karakoç’un uzun yıllardır çeşitli dergi ve gazetelerde oruç hakkında kaleme almış olduğu yazı ve makalelerden oluşan çalışma, özgünlüğü, dili, üslubuyla okuyanı alıp götürmektedir. Bunların bazıları her ramazan geldiğinde tedavüle girmekte, elden ele, dilden dile, gönülden gönüle dolaşmaktaydı. Önceleri yazılı ve sözlü iletişim organlarında aktarılan bu klasikleşmiş metinler internetle birlikte daha kolay ve daha hızlı bir biçimde dolaşıma girdi. Sezai Karakoç bunları bir araya getirmekle okuyucularına aynı konudaki yazılarını bir arada okuma imkânı sunmuştur. 
 
Kitap, baştan sona büyük bir duyarlılığın yansımasıdır. Her yazıda, her paragrafta, hatta her cümlede derinlerden, ötelerden gelen bir ruh esintisi, manevi bir ırmağın çağıltısı duyulur. Kabuğu değil çekirdeği anlatmaktadır bize Karakoç. Çünkü kabuğa bakanlar, orada kalırlar. Onu okuduğunuzda nasıl bakılması, nasıl hissedilmesi, nasıl görülmesi gerektiğini anlarsınız ve hissedersiniz. Yazar sizi hem düşünce hem de duyguyla anlamaya, hem göz hem de gönülle görmeye davet etmektedir. Orada hayata, insana, evrene, dine bir bütün olarak bakmayı öğrenirsiniz. Bu bütünlük de sizi alır, kemâle götürür.
 
Kitaptaki yazıların başlıkları, okumak için insanı kendine çağırır: Oruç da Acıkır, Betonları Kıran Oruç, Oruç ve Çocuk, Oruç ve Diriliş, Çocukluğumuzun Ramazanları, Oruç Ülkesi, Her yıl Bir Mucize Gibi Gelen, Samanyolunda Ziyafet, Ramazanın Aynasında Hayat… Bu son yazı, bu kitap için özel olarak yazılmıştır. Daha önce çeşitli süreli yayın organlarında neşredilen bazı yazılar da ilk kez bir kitapta görünmektedir. Kitaptaki 35 yazıdan her biri sizi ayrı bir yolculuğa, ayrı bir dünyaya, ayrı bir atmosfere götürecek, orada tahmin edemeyeceğiniz kadar zenginleşecek, derinleşecek, incelecek, lahuti âlemin pencerelerinden bakma imkânı bulacaksınız. 
 
Bu kitabı bitirince okumakta ne kadar geç kaldığınızı anlayacaksınız. Belki de böyle bir eserin varlığından haberdar olmadığınız için kendi kendinize hayıflanacaksınız. 
 
İşte fırsat! Kutlu ay Ramazan, zamanımızı, evlerimizi, gönüllerimizi şereflendirmek, anlam katmak için geldi. Kitabı elinize alın televizyonu, radyoyu, interneti kapatın, ailenizi toplayın, kendinize Samanyolunda güzel bir Ziyafet çekin.
 


Yorum Yaz


E-posta :


saklı tutulacaktır

İsim :


Yorumunuzun yanında gösterilir

Yorumu Gönder

Mevcut Yorumlar

  • Gönderilmiş hiç yorum yok. İlk yapan siz olun!