Sosyal Ağ

 

Günün Fotoğrafı

ETKİNLİK TAKVİMİ

Beni Haberdar Et!

Yazarlar

Alıntı Yazılar

Medeniyet TV

GENÇ HAREKET

Yeni Anket

RAMAZAN VE KLAS DURUŞ

Kamil ERGENÇ

28-06-2014

RAMAZAN VE KLAS DURUŞ
En esaslı esas duruşumuzun ortaya çıkacağı aya merhaba demenin memnuniyeti yanında bütün bir seneye yayılması gereken mümin hassasiyeti, sorumluluğu belimizi büküyor. Bilinç aşısı olmaya niyet ederek başlamak gerekiyor bu müstesna aya. İhya olmak ve inşa etmeye söz vermek niyetimizin özeti olabilir.
 
Bütün bir zamanını müteyakkız geçirmesi gereken müminin ramazan ayındaki teyakkuz halinin üst düzeyde olması gerekiyor. Kur’an gibi bütün zamanları dönüştürecek bir membaın nazil olduğu bu ay hiçbir şekilde aleladeleştirilemez/sıradanlaştırılamaz/harcıalemleştirilemez. Bilerek ya da bilmeyerek bu ayın içeriksizleştirilmesi uğruna yapılan her eylemin bilinç kaybına ve ufuk körlüğüne hizmet ettiğini, ayrıca müminliğimizden eksilttiğini unutmamak gerekiyor.
 
İlk insandan beri devam eden ilahi rehberliğin son halkası olan Kur’an’ın inzal oluşuyla başlayan bilinç ve eylem inkılabının kıyamete kadar devam edeceği gerçeği bu ayda bir kez daha tebarüz ediyor. Kur’an’a kendisini inşa etmesi için arz eden her kul maksadına ulaşacağını bu ayda ilmelyakin, aynelyakin ve hakkalyakin idrak ediyor.
 
Model insan peygamber efendimizin (s.a.v) insanüstü bir varlık olarak tasvir edildiği/öğretildiği zamanımızda yeniden insan olarak ve fakat üstün insan olarak aramıza dönmesi gereken bir zaman dilimidir ramazan. Peygamber efendimizi (s.a.v) yüceltme adına üretilen hurafeler/efsaneler yanında onu bir postacı gibi gören müfritlerin aksine kul ve elçi olma özelliğiyle yeniden aramıza dönen bir Rasul(a.s)’e şahitlik ettiğimiz bir aydır ramazan.
 
Akıl, kalp ve bilinçlerimizin Kur’an’la ihya olması ve kalp-akıl-dil-eylem uyumunun en üst düzeyde sağlandığı bir aydır ramazan. Şifahi kültürümüzün bilinçlerimizi körelttiği ve bin bir türlü hurafeyle zihinlerimizi iğdiş ettiği çağımızda, yeniden Kur’an’la tanışmanın ve hayatın tam göbeğinde Kur’an diliyle konuşmanın ayıdır ramazan.
 
Haz ve hız ekseninde hayat süren modern çağa karşı müstesna bir karşı duruş göstererek ruhlarımızın yükseldiği bir aydır ramazan. Az yemenin, az uyumanın ve az gülmenin mücessemleştiği ve kalbin kıvamının ziyadeleştiği bir aydır ramazan.
 
Diyetisyenlerin, sağlık uzmanlarının, narkozcu ve marka hocaların, kültürfizikçi namaz kıldırma memurlarının, ramazanı yeme-içme ayına çeviren TV ve gazetelerin şerrinden kurtulabilirsek ümmet şuurumuzun kavileşeceği, bereketi özümseyeceğimiz, işgal altındaki tüm mukaddesatlarımızın kurtuluşu için bilendiğimiz ve yeniden Kur’an’ın inzal oluşuna şahit olacağımız bir aydır ramazan.
 
Mezhep holiganizminin, etnik asabiyetin, meşrep taassubunun, cemaat fanatizminin, fırkayı naciye popülizminin, politik ayartıcılıkların cari olduğu bir vasatta, tüm bu ikonları yerle yeksan edecek bir aydır ramazan.
 
Ezoterik/batıni/işraki geleneğin efsunlu/uyuşturucu havasından kurtularak tetkik/tahkik/analiz/sentez yapabilecek bir bilinçle, vahiyle terbiye edilmiş eleştirel aklın kılavuzluğunda her türlü mütehakkim/ceberut otorite karşısında izzetli bir duruşun nişanesidir ramazan.
 
Putkırıcı bir dinin mensuplarının ürettiği sayısız putların başta heva putu olmak üzere konformizmin, sekülerizmin, liberalizmin, modernizmin, kapitalizmin yerle yeksan olmasına hizmet edecek bir bilinç üretiminin başlangıç aşamasıdır ramazan.
 
Tuğyanın, tahakkümün, istikbarın, fuhşiyatın ve münkeratın, dezenformasyonun, fıskın, fücurun ve nifakın küreselleştiği çağımızda, vahiyle irşat olmanın adıdır ramazan. Mümin duyarlılığımızla hiçbir kabileciliğe/ulusçuluğa/hizipçiliğe/cemaatçiliğe/gettolaşmaya kapanmadan bütün bir dünya insanlığını kuşatacak İslami bir dil inşasının fikir işçiliğinin yapıldığı aydır ramazan.
 
Fiks mönü menü çılgınlığından, türbetapar ritüellerden, iz’an yoksunu analizlerden, edilgenleştirici sufilikten, masal ve menkıbe dezenformasyonundan, bilinç yoksunu kutsallaştırmalardan, beşyıldızlı iftar vandallığından, millici/muhafazakar bayağılıklardan, şöhret sevdalısı/markacı teologlardan, yabancılaştırıcı ilkelliklerden, sekülerleştirici pespayeliklerden, homo-ekonomicuscu beşerleştiriciliklerden, prometeusçu yönlendirmelerden, aline edici efsunculuktan, bedbin yorumlardan ve hurafelerden kurtulma cehti göstermenin adıdır ramazan.
 
Direniş ve diriliş dilinin tevhidi bütünlüğü koruyarak inşa edildiği, İslam’ın verili olanın müsaade ettiği kadarıyla değil bütün olarak talep edildiği, din dilinin hayata yedirildiği ve içselleştirildiği, bütün bir hayata nizamat verecek Kur’ani bilinçlenmenin gerçekleştirildiği, Kudüsümüzün ve Kabemizin işgalden kurtuluşu için sorumluluk alma adımlarının atıldığı aydır ramazan. Hâsılı mümince klas duruşun sergilendiği ve bu klas duruşun bütün bir yıla yayıldığı ayın adıdır ramazan. Vesselam…
Yorum Yaz


E-posta :


saklı tutulacaktır

İsim :


Yorumunuzun yanında gösterilir

Yorumu Gönder

Mevcut Yorumlar

  • Gönderilmiş hiç yorum yok. İlk yapan siz olun!