Medeniyet TV

Sosyal Ağ

 

Günün Fotoğrafı

ETKİNLİK TAKVİMİ

Beni Haberdar Et!

Yazarlar

Alıntı Yazılar

camideyiz.biz

Yeni Anket

Toplumsal Değişim Öğrenci Sempozyumu

Tarih / Date: 16-05-2017

13-14 Mayıs tarihleri arasında İMH Genel Merkezi Bahariye Mevlevihanesinde Toplumsal Değişim Öğrenci Sempozyumu Düzenlendi.
Geçen yıl düzenlenen Toplumsal Değişim Sempozyumunun ardından kurulan Toplumsal Değişim Enstitüsü’nde atölye çalışmalarına katılan öğrencilerin hazırladığı tebliğler Toplumsal Değişim Öğrenci Sempozyumunda sunuldu.

Toplumsal Değişim Öğrenci Sempozyumunun videoları her akşam saat 20.00'dan itibaren www.medeniyettv.com adresinden yayınlanacaktır. 

13-14 Mayıs tarihlerinde İMH Genel Merkezi Bahariye Mevlevihanesinde düzenlenen “Toplumsal Değişim Öğrenci Sempozyumu’nda 29 yüksek lisans ve doktora öğrencisi hazırladıkları tebliğleri dinleyicilerle paylaştılar.Toplumsal Değişim okumalarından Toplumsal Değişim Sempozyumuna ve Toplumsal Değişim Enstitüsü’ne kadar tüm süreçlerde büyük emek harcayan Haluk Nas, sempozyumun açılış konuşmasını gerçekleştirdi.Sempozyum koordinatörü Haluk NAS, konuşmasında Toplumsal Değişim kavramından söz etti.  Değişimin kaçınılmaz, sürekli ve evrensel olduğunu ifade etti. Değişimin, kâinatın bir kanunu olduğunu söyleyen Haluk NAS, Toplumsal Değişimin her zaman çürüme, çökme, yozlaşma, dejenerasyon olmadığını dolayısıyla değişime olumlu veya olumsuz bir bakış açısıyla bakmaktan ziyade nötr bir yaklaşım sergilemenin daha doğru olacağını söyledi. 29 öğrencinin altı aylık özverili bir çalışması sonucu Toplumsal Değişim Öğrenci sempozyumunun gerçekleştirildiğini belirtti.Haluk NAS, toplumsal değişimin kimi zaman çok hızlı geliştiğini kimi zaman ise fark edilmeyecek kadar yavaş ilerlediğini söylerken günümüzde yaşanan değişimin geçmişe göre çok daha hızlı gerçekleştiğini söyledi. Konuşmasının sonunda geçen yıl gerçekleştirilen sempozyumdan bu yana yaptıkları çalışmalara destek veren başta akademisyenler olmak üzere herkese şükranlarını sunarken geleceğin akademisyenleri öğrencilerin gayretleri için de ayrıca teşekkür etti.Sempozyum koordinatörü Haluk NAS’ın konuşmasının ardından kürsüye gelen İMH Yönetim Kurulu Başkanı Kemal ÖZDEN misafirlere selamlama konuşması yaptı. Sempozyumun hazırlanmasında emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür eden Kemal ÖZDEN, İnsan ve Medeniyet Hareketinin geçmişten günümüze toplumu takva ekseninde dönüştürme idealiyle hareket ettiğini belirtti.Kemal ÖZDEN, Toplumsal Değişim Sempozyumundan elde edilen hasıla ile İMH’nın yaptığı faaliyetlerin daha da bereketleneceğini ifade etti. Toplumsal Değişim okumalarıyla başlayan sürecin çok güzel bir noktaya geldiğini belirten Kemal ÖZDEN: "Siz bir hayır kapısı açın, onun nerede duracağı belli olmaz" sözünü aktardı. İMH Yönetim Kurulu Başkanı Kemal ÖZDEN, konuşmasının sonunda sempozyumun hazırlık aşamasından bu ana kadar emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür etti.Daha sonra Öğrenci sempozyumunun hazırlanmasına birikimleriyle destek veren Doç. Dr. Alev ERKİLET, kürsüye çıkarak selamlama konuşması yaptı. Değişimin efendisi olmak için sloganların yetmediğini söyleyen Alev ERKİLET, değişimde aktif olmak için kurumsallaşmanın önemine dikkat çekti. Bu anlamda Toplumsal Değişim Enstitüsünün kurulmasının önemine vurgu yaptı. Alev ERKİLET, kurulan enstitüde yapılan çalışmalarla değişimin aktörü olmak için kendi sözümüzü nasıl üreteceğimizi anlattı.Daha sonra Toplumsal Değişim Öğrenci Sempozyumunun ilk oturumu başladı. İlk oturumun oturum Başkanlığını Yrd. Doç. Dr. Muhammed ÖZTABAK yaptı. İlk oturumda öğrenciler Aile İçi İlişkilerde Değişim başlığını ele aldılar. Ayşegül ASLANTEPE “Kadınların Aile İçi İlişkileri: Gelin Kayınvalide Öreği” adlı sunum yaptı. Betül AYDIN “Çocuk sahibi çalışan kadınların iş yaşam dengeleri üzerine bir araştırma” konulu sunum yaptı. Kübranur YILMAZ “Muhafazakar Ailelerin Kültürel Aktarımı” konulu sunum yaptı. İlk oturumun son konuşmacısı Münevvver KARATAŞ “Görme engelli çocukların ailelerinde dini başa çıkma ve dindarlaşma eğilimleri” adlı sunumu gerçekleştirdi.İlk oturumun bitmesiyle sempozyuma ara verildi. Aradan sonra ikinci oturuma geçildi. İkinci oturumun oturum başkanlığını Doç. Dr. Alev ERKİLET gerçekleştirdi. Siyaset-Kültür-Kimlik İlişkisi konulu oturumda ilk olarak Hatice BALİN “İslami siyasette kadının yükselmesinin önündeki engeller” konulu sunum gerçekleştirdi. Ardından Sultan KÜÇÜKAYTEKİN “17. Yüzyulda Osmanlı İmparatorluğu’nda idari ve sosyal çalkantılara bir çözüm arayışı olarak siyasetnameler (Koçi Bey Risalesi)" sunumunu gerçekleştirdi. Son olarak Rümeysa Çavuş PEKSÖZ “Bir hayvan sınıfı denemesi olarak İmparator’un hayvanları: Yıldız Sarayı Örneği” sunumunu gerçekleştirdi.Sempozyumun üçüncü oturumunda İç Göç ve Değişim konusu irdelendi. Oturum Başkanlığını Doç. Dr Ahmet KOYUNCU’nun gerçekleştirdiği oturumda ilk olarak Merve ALP “Kırdan kente göçte kadınların kentli olmak istemelerinin sebepleri: Konya örneği” başlıklı sunumu gerçekleştirdi. Daha sonra Mine KORKUT “Üniversite öğrencilerinin Konya’ya ilişkin algılarının şehir mekan imajı açısından analizi” başlıklı sunum gerçekleştirdi. Dürdane TATLISU “Konya’ya göç eden öğretmenlerin kent imgelemi” başlıklı sunum gerçekleştirdi. Son olarak Nezire DEMİR “Kültürel Bellekte Fotoğraf” adlı sunumunu gerçekleştirdi.Sempozyumun ilk gününün son oturumunda Dış Göç ve Değişim konusu masaya yatırıldı. Oturum Başkanlığını Dr. İbrahim ALTAN yaptı. İlk konuşmacı Hedayet Eydi TARAKAHMET “Kentleşme sürecinde göçmenlerin yaşam kalitesi: Konya örneği” konulu sunum yaptı. Melek MAMMADOVA “Türkiye’ye göç etmiş Ahıskalı Türklerin kültürel kimliği üzerinden bir araştırma: Bursa örneği” adlı sunumu yaptı. Mihrullah TEVEKKÜL “Suriyeli mülteci çocukların Türkçe Öğrenim sorunu ve toplumsal entegrasyon: Konya örneği” adlı sunumu ile sempozyumun ilk günü tamamlanmış oldu.


 
İlk günün sonunda Prof. Dr. Mahmut KAYA Hoca, sempozyuma katkı sunan öğrencilere yönelik bir sunum gerçekleştirdi. Mahmut KAYA, kendi yaşamından örnekler vererek akademsyenlik yolunda ilerleyen öğrencilere altın değerinde nasihatler verdi. Çok çalışmanın önemine vurgu yapan Mahmut KAYA “Kendi yaptığınız işi zor beğenmeniz sizin kalite çıtanızı çok yükseklere çıkaracaktır. Yaptığınız her işte kendinizi aşmaya çalışırsanız mükemmele ulaşma yolunda önemli mesafeler kat edersiniz” dedi.Sempozyum, 14 Mayıs Pazar günü 10.00’da yeniden başladı. İlk oturumda Değişen Dindarlık Algısı konuşuldu. Oturum Başkanlığını Yrd. Doç. Dr. Zübeyr NİŞANCI’nın yaptığı sunumlarda Ayşegül COŞKUN “Kentleşmeyle birlikte değişen din algısı” başlığını anlattı. Büşra TURAN “Dindarların eğitime bakışlarındaki değişim: Gazi Mahallesi Örneği” sunumunu gerçekleştirdi. Elif DEMİR “Türkiye’de din eğitiminin değişimi” konulu sunum yaptı. Son olarak Köksal PEKDEMİR “Zihniyet-Din ve Toplumsal Değişim ilişkisi: Ülgener örneği” konulu sunum yaptı.Pazar günkü ikinci oturumda Din ve Sosyal Hayat konusu konuşuldu. İkinci oturumun başkanlığını Yrd. Doç. Dr. Huzur Murat KÖSE gerçekleştirdi. Kübra GÜLSOY “İstanbul’da okuyan üniversite gençlerinin dindarlık algısı” konulu sunum yaptı. Meryem Nur YETKİN “Modern-Postmodern geçişinde yeni bir dini hareket: New Age hareketi ve genel özellikleri” sunumunu gerçekleştirdi. Zeynep ASLAN “Muhafazakar kesimin değişen tüketim alışkanlıkları” konulu sunumu yaptı.Üçüncü oturumda Kadın Evlilik Boşanma konusu işlendi. Oturum başkanlığını Doç. Dr. M. Fatih AYSAN gerçekleştirdi. İlk olarak Ayşe Nur BAL “Muhafazakar kesimde evliliği öteleme nedenleri” konulu sunum yaptı. Cemile ASAR “Muhafazakar kesim vakıf ve derneklerin kadın çalışmalarında vizyon ve misyon incelemesi” sunumunu yaptı. Nazlı Nur BAYKAN “Evlilik programları ve mahremiyet algısındaki değişim: Esra Erol’da evlen benimle programı” konulu sunum yaptı. Son olarak Şeyma NAS “Toplumsal değişim bağlamında kadınların evlilik ve boşanma algısı” konulu sunumu gerçekleştirdi.Sempozyumun son oturumunda Siyaset ve Değişim konusu masaya yatırıldı. Oturum başkanlığını Yrd. Doç. Dr. Murat ŞENTÜRK yaptı. Sümyra HAMARAT “Türkiye’de politik düşünsel değişimin müziğe etkisi” konulu sunum yaptı. Meryem KURT “Toplumsal değişim sürecinde dengbejlik geleneği” konulu sunum yaptı. Tuğba HAMARAT “Bir mekan siyaseti olarak şehir isimlerinin değiştirilmesi” konulu sunum yaptı. Son olarak Ayşe KAYA “Kentsel imarın mekânsal dışlanma boyutu: Sulukule’de kentsel dönüşümün sosyal yapıya etkileri” konulu sunum yaptı.Birbirinden güzel sunumların gerçekleştirildiği iki günlük sempozyumun kapanışında Doç, Dr. M. Fatih AYSAN ve Doç. Dr. Hüseyin KORKUT kürsüye çıkarak iki günlük sempozyumun hasılasını değerlendirdiler. 


Yorum Yaz


E-posta :


saklı tutulacaktır

İsim :


Yorumunuzun yanında gösterilir

Yorumu Gönder

Mevcut Yorumlar

  • Gönderilmiş hiç yorum yok. İlk yapan siz olun!