Sosyal Ağ

 

Günün Fotoğrafı

ETKİNLİK TAKVİMİ

Beni Haberdar Et!

Yazarlar

Alıntı Yazılar

Medeniyet TV

GENÇ HAREKET

Yeni Anket

Gebze İMH’de Küreselleşmenin Sıra Dışı Öyküsü

imh.org

31-10-2017

Gebze İMH’de düzenlenen Kitap Tahlili etkinliğinde Hintli entelektüel Nayan Chanda’nın “Küreselleşmenin Sıra Dışı Öyküsü” adlı kitabı analiz edildi.
Kitabı önceden okuyan katılımcılar küreselleşme serüveninin insanlık tarihinin başlangıcından itibaren çok boyutlu olarak ele alındığı eseri olumlu ve olumsuz yönleriyle kritize etti.GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KÜRESELLEŞMEYLE İLGİLİ SORULAR
Moderatörlüğünü eğitimci yazar Kamil ERGENÇ’in üstlendiği ve çok sayıda eğitimcinin de katıldığı tahlil programında; küreselleşmenin herkesçe kabul edilen bir tanımı var mıdır? Küreselleşmeyi var eden koşullar nelerdir? Tüccar, vaiz, maceracı ve savaşçı figürlerin küreselleşmede oynadığı rol nedir? Bugünün küreselleşmesini ötekilerden ayıran (varsa) en önemli faktör/ler nelerdir? Bugünkü küreselleşmenin sürdürülebilirliği nedir? Küreselleşmeyi aşmak mümkün müdür? Nasıl? Son dönemde ülkemizde revaçta olan yerlilik ve millilik kavramının mahiyeti nedir? gibi sorulara yanıt arandı.KÜRESELLEŞMEDE ETKİN OLAN AKTÖRLER
Yazar Nayan Chanda, Küreselleşmenin Sıra Dışı Öyküsü adlı eserinde küreselleşme kavramının isim olarak yeni olsa da tarihinin eski olduğunu belirtiyor. Kitaba eleştirel yorumlar getiren katılımcılar, küreselleşmenin son 20 yılda en fazla konuşulan kavramların başında gelmesine rağmen üzerinde tanım birliği olmadığını, iklim değişiklikleri, daha iyi yaşam koşulları ve göçler, coğrafi keşifler, sanayi devrimi,  daha çok kazanma hırsıyla hareket eden tüccarlar, inançlarını yaymayı amaçlayan vaizler, dünyayı keşfetme arzusundaki seyyahlar ve sömürge ruhuna sahip devletlerle çok uluslu şirketlerin varlığı küreselleşmeyi daha etkin hale getirdiğini belirttiler.MÜSLÜMAN ENTELEKTÜELLER KÜRESELLEŞMEYLE İLGİLİ YENİ BİR PERSPEKTİF ÜRETMELİ
Küreselleşmenin bugün özellikle Batılı sömürgeci güçler ve çok uluslu şirketler tarafından ekonomik, siyasal, kültürel bir sömürge aracı olarak kullanılmasının gözardı edilmemesi gerektiği de ifade edilen tahlil programında, devam eden küreselleşme sürecinin İslam dünyası tarafından gereği gibi tahlil edilemediği Müslüman entelektüellerin küreselleşmeyle ilgili dünyanın dikkatine sunacağı yeni bir perspektif üretmesi gerektiği vurgulandı. Katılımcılar ayrıca Müslüman toplumların yeni bir söz söyleyebilme gücüne erişmediği takdirde içi boş hamasi laflar ile bu süreci etkileyen değil, süreçten etkilenmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade ettiler.

BİR YANDA ARTAN ZENGİNLİK DİĞER YANDA ARTAN YOKSULLUK VE EŞİTSİZLİK
Karşılıklı soru ve cevaplarla devam eden programın sonunda katılımcılar küreselleşmeyle ilgili özetle şu görüşleri dile getirdiler: “Bugünkü hali ile küreselleşmenin bir yüzünde azınlığı oluşturan bir kesim için zenginlik ve refah artışı yer alırken, öteki yüzünde çoğunluğu oluşturan kitleler için sürekli artan işsizlik, eşitsizlik ve yoksulluk yer almaktadır. Küreselleşmeyi inkar etmek ne kadar imkansızsa, hiçbir şey yapmadan küreselleşmenin sağlayacağı olanaklardan yararlanmayı beklemek de o kadar hayalperestlik olacaktır. Bizim dışımızda oluşmuş bir küreselleşme gerçeği varken, yapılması gereken; küreselleşmenin zararlarından korunmak için inandığımız değerler doğrultusunda yeniden bir dünya düzeni inşa etmeyi gerçekleştirmek için çok çalışmak gerekmektedir. Hali hazırdaki durumumuzda küreselleşmeyi aşmanın mümkün olmadığı ne yazık ki görülmektedir.”

Programın sonunda moderatör Kamil ERGENÇ tarafından Küreselleşme merkezli yeni tahlil kitabı açıklandı. Kitap Tahlili programı Kasım ayında Dipesh Chakrabarty’nin Avrupa’yı Taşralaştırmak adlı eseriyle devam edecek. Kitap tahlil etkinliğine ilgi duyan  tüm Gebzeliler davet edildi.

Yorum Yaz


E-posta :


saklı tutulacaktır

İsim :


Yorumunuzun yanında gösterilir

Yorumu Gönder

Mevcut Yorumlar

  • Gönderilmiş hiç yorum yok. İlk yapan siz olun!